صدور گواهینامه پیش از موعد
1400-12-20

کمیته برگزاری همایش امکان صدور گواهینامه پیش از موعد را برای پژوهشگران دارای مقاله فراهم آورد.


نظر به اینکه دریافت گواهینامه علمی همایش مورد نیاز بسیاری از پژوهشگران و شرکت کنندگان در همایش می باشد، کمیته برگزاری همایش امکانی فراهم آورده است که صدور گواهینامه جهت ارتقا نمره پایان نامه و ... برای نویسندگان مقالات وجود داشته باشد.
بنابراین نویسندگانی که مایل به دریافت گواهینامه، پیش از برگزاری همایش می باشند، برای این منظور لازم است مراحل زیر را طی کنند:
۱- مراجعه به سامانه کاربری همایش و اطمینان از پذیرش مقاله ارسالی
۲- ارسال درخواست بررسی سریع و صدور گواهی پیش از موعد (از طریق ارسال پیام به شماره پیام رسان واتساپ مورد نظر)
۳- پرداخت هزینه های مربوطه