آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-02-18
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-02-19
تاریخ شروع کنفرانس
1401-02-21 08:30
تاریخ پایان کنفرانس
1401-02-21 18:30

برگزار کنندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

انجمن الکتروشیمی ایران
انجمن الکتروشیمی ایران

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل


حمایت کنندگان

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

قبل از
1401-02-10

1,000,000

ریال
بعد از
1401-02-10

1,250,000

ریال

اساتید

قبل از
1401-02-10

2,000,000

ریال
بعد از
1401-02-10

2,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

قبل از
1401-02-10

2,000,000

ریال
بعد از
1401-02-10

2,500,000

ریال