کتابچه یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران

27 اردیبهشت 1401

صدور گواهینامه پیش از موعد

کمیته برگزاری همایش امکان صدور گواهینامه پیش از موعد را برای پژوهشگران دارای مقاله فراهم آورد.

20 اسفند 1400

جابجایی یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران به 21 اردیبهشت ماه 1401

نظر به استقبال گسترده و در پی تماس های مکرر متقاضیان گرامی شرکت در سمینار، مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات و ثبت نام؛ به اطلاع کلیه اساتید و پژوهشگران میرساند برگزاری یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1401 موکول شد.

01 اسفند 1400