1. کتابچه یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران
کتابچه یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران
2. راهنمای ورود به یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران
3. برنامه زمان بندی یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران
4. صدور گواهینامه پیش از موعد
کمیته برگزاری همایش امکان صدور گواهینامه پیش از موعد را برای پژوهشگران دارای مقاله فراهم آورد.
5. جابجایی یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران به 21 اردیبهشت ماه 1401
نظر به استقبال گسترده و در پی تماس های مکرر متقاضیان گرامی شرکت در سمینار، مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات و ثبت نام؛ به اطلاع کلیه اساتید و پژوهشگران میرساند برگزاری یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1401 موکول شد.