برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

قبل از
1401-02-10

1,000,000

ریال
بعد از
1401-02-10

1,250,000

ریال

اساتید

قبل از
1401-02-10

2,000,000

ریال
بعد از
1401-02-10

2,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

قبل از
1401-02-10

2,000,000

ریال
بعد از
1401-02-10

2,500,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.